Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia komisji przetargowej. Teść zarządzenia dostępna jest w pliku zamieszczonym poniżej.

Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Kolno z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia komisji przetargowej