Ogłoszenie - LXVIII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 15 marca 2024 r. o godz. 10:00