Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i rekreacji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 22 marca 2024r roku o godz. 15:30