Ogłoszenie - LXIX Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 24 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00