Załącznik do zarządzenia nr 17_2024 w sprawie ogłoszenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu w nieruchomości zabudowanej