INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO O PEŁNIONYCH DYŻURACH