Informacja na BIP:
https://bip.kolno-gmina.pl/wakaty/8/41/Stanowisko_urzednicze_ds__ksiegowosci_podatkowej_0D_0A/