Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie

z filią w Bęsi pn. "Centrum Kultury w Bęsi"

tel. 89 716 32 27 (Kolno), 89 716 34 59 (Bęsia)

Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzbą w Lutrach

tel. 89 716 21 21