Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kolno zwołane na dzień 26 marca 2024 r. o godz 13:30