ZARZĄDZENIE NR 27/2024 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 2 KWIETNIA 2024 R. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załącznik do zarządzenia 27/2024