W dniu 15 marca 2024 r. odbyła się LXVIII Sesja Rady Gminy Kolno, podczas której przedstawiono następujące sprawozdania:

- Informacja o działalności Zakładu Budżetowego Związku Gmin Ekowod na terenie Gminy Kolno za 2023 r., przedstawiła Pani Katarzyna Kozieł - Kierownik Zakładu;

- Informacja o sytuacji na rynku pracy i działaniach Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu w 2023 r. przedstawiła Pani Beata Kościńska – Kierownik Filii Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Biskupcu;

- Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Kolno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 r., zreferował Pan Adam Rybicki – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu;

Osoby zainteresowane, ze sprawozdaniem ze stanu bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Kolnie za 2023 r. mogą się zapoznać w biurze rady (pok. Nr 11).

Ponad to podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr LXVIII/378/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035.
  2. Uchwała Nr LXVIII/379/2024 z dnia 15 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy Kolno na 2024 r.
  3. Uchwała Nr LXVIII/380/2024 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolno na 2024 rok.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem: 

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kolnougsesja

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://kolno-gmina.pl/mieszkancy/aktualnosci/3076-lxviii-sesja-rady-gminy-kolno#sigProIde3eaf079d8