OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Wysoka Dąbrowa w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 r.