Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Załącznik do ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej - zgłoszenie na członka do komisji