OGŁOSZENIE - Zebranie Wiejskie Mieszkaców Sołectwa Kabiny w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2024 r.