ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY KOLNO z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Kolno w 2024 r. pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych”