Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

 

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja (odpady) dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałe

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/619_1._Deklaracja__28odpady_29_dla_mieszkancow_nieruchomosci_zamieszkale.pdf

 

Deklaracja (odpady) - nieruchomosci niezamieszkałe

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/620_2._Deklaracja__28odpady_29_-_nieruchomosci_niezamieszkale.pdf

 

Deklaracja dla nier. na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe roku, położonych na terenie Gminy Kolno, na których powstają odpady

http://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/621_3._Deklaracja_dla_nier._na_ktorych_znajduja_sie_domki_letniskowe_lub_inne_nieruchomosci_wykorzystywane_na_cele_rekreacyjno-wypoczynkowe_roku_2C_polozonych_na_terenie_Gminy_Kolno_2C_na_ktorych_powstaja_odpady_.pdf