Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wypełniony formularz należy wydrukować i złożyć w siedzibie organu lub podpisać za pomocą podpisu certyfikowanego i wysłać na adres urzędu:

formularze@kolno-gmina.pl

 

podpis

 

Pobierz:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego