Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Wypełniony formularz należy wydrukować i złożyć w siedzibie organu lub podpisać za pomocą podpisu certyfikowanego i wysłać na adres urzędu:

formularze@kolno-gmina.pl

 

podpis

 

Pobierz:

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny