Ogłoszenie - LXVII Sesja Rady Gminy Kolno zwołana na dzień 27 lutego 2024 r. o godz. 12:00