Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

Dwa razy do roku gmina Kolno organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie on zbierany za pomocą mobilnego punktu – samochodu. Zbiórka odpadów odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wójt Gminy Kolno informuje, że w 2015r. Gmina Kolno zamierza ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 

Ogłoszenie azbest 2015 rok - tablica.pdf

Wniosek

Załącznik 1 - Ocena stanu.pdf

Załącznik 2 - Informacja