• Tradycyjny Sad – projekt grantowy mający na celu szerzenie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych. Strona projektu: https://tradycyjnysad.pl/
• Świat Oczami Młodych – konkurs kreatywny na projekty murali zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów w Polsce. Strona projektu: https://oczamimlodych.pl/
• Zdrowo jem, więcej wiem – projekt o zdrowym odżywianiu dla zerówek (przedszkolnych i szkolnych) i klas I-III ze szkół podstawowych. Strona projektu: https://zdrowojem.fundacjabos.pl/