Szczegółowe informacje nt. realizacji obowiązku w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Aktualizacja obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie zgłaszającego instalację przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)