Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko
specjalista reintegracji zawodowej – trener pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko
specjalista reintegracji zawodowej – Kierownik KIS

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

 

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie