500

Więcej informacji na stronach www pod adresem:

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze