Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno!

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy Kolno z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie funkcjonowania Publicznego Transportu Zbiorowego, którego Organizatorem jest Gmina Kolno zawiadamiam, iż  od  dnia 2 listopada 2023 r. zostaje zawieszone funkcjonowanie linii komunikacyjnej Nr 552 – trasa Otry – Wysoka Dąbrowa, Wysoka Dąbrowa – Otry oraz linii komunikacyjnej Nr 553 – trasa Wągsty – Kolno, Kolno –  Wągsty do odwołania.

Funkcjonowanie linii komunikacyjnej Nr 515 – trasa Ryn Reszelski – Biskupiec, Biskupiec – Ryn Reszelski pozostaje bez zmian.

Piotr Szulc

podpis właściwy

WÓJT GMINY KOLNO