Ogłoszenie Azbest 2017 rok

Dodatkowe informacje wraz z załącznikami znajdują się w Zakładce Azbest Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip-kolno.sprint.com.pl/article/ochrona_srodowiska_i_gospodarka_odpadami/azbest/index.php/id_item_tree/6d4ed2416960e3dbd581da1471a778cf