informacja o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Tejstymach 1

W związku wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody z wodociągu publicznego w Tejstymach, gmina Kolno zaopatrującego mieszkańców miejscowości Tejstymy, Kruzy, Górkowo, zabezpieczono mieszkańcom zastępcze źródło wody przydatnej do spożycia przez ludzi. Trwają działania naprawcze mające na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody.