Miejscowości: Górkowo, Lutry, Wągsty, Wójtowo, Wysoka Dąbrowa

Miejscowości: Górowo, Kolno, Kruzy ,Ryn Reszelski, Tejstymy

Miejscowości: Bęsia, Kabiny, Kominki, Oterki, Otry, Samławki, Tarniny, Wólka