Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i wielorodzinne – miejscowości Wrzesień
Górkowo , Lutry , Wągsty , Wójtowo , Wysoka Dąbrowa 20
Górowo, Kolno , Kruzy , Tejstymy 21
Bęsia , Kabiny, Kominki , Oterki , Otry Ryn Reszelski, Samławki , Tarniny , Wólka 22

Odpady „elektrośmieci” oraz opony samochodowe będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu
miejsca ich wystawienia do Urzędu Gminy Kolno nie później niż do godziny 12:00 dnia
poprzedzającego odbiór.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY GMINA KOLNO 2022 r.