W poniższej zakładce znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach i podstawowej wiedzy technicznej, jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow