Rejon 1 - Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne - TEJSTYMY, GÓRKOWO, LUTRY, WĄGSTY, WYSOKA DĄBROWA, WÓJTOWO

Rejon 1 - Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne - TEJSTYMY, GÓRKOWO, LUTRY, WĄGSTY, WYSOKA DĄBROWA, WÓJTOWO

Rejon 1 - Nieruchomości niezamieszkałe - TEJSTYMY, LUTRY

Rejon 2 - Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne - KOLNO, RYN RESZELSKI, GÓROWO, KRUZY

Rejon 2 - Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne - KOLNO, RYN RESZELSKI, GÓROWO, KRUZY

Rejon 2 - Nieruchomości niezamieszkałe - KOLNO, RYN RESZELSKI, GÓROWO, KRUZY

Rejon 3 - Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne - OTRY, SAMŁAWKI, KABINY, KOMINKI, TARNINY, BĘSIA, WÓLKA, OTERKI

Rejon 3 - Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne - OTRY, SAMŁAWKI, KABINY, KOMINKI, TARNINY, BĘSIA, WÓLKA, OTERKI

Rejon 3 - Nieruchomości niezamieszkałe - BĘSIA