Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kolno