Zaproszenie do składania ofert w trybie udzielania zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na terenie Gminy Kolno w 2022 r.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 25.04.2022 r. godz. 09:00.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://bip.kolno-gmina.pl/80/Zapytania_ofertowe/

 


 Uaktualnienie

W wyniku zapytania ofertowego na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na terenie Gminy Kolno w 2022 r. z dnia Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

FRABAL Aleksandra Strójwąs

ul. Brzoskwiniowa 9/16,

14-100 Szafranki

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://bip.kolno-gmina.pl/system/obj/3240_Informacja_o_wyniku_zapytania_ofertowego_w_postepowaniu_Usuwanie_folii_rolniczych_na_terenie_Gminy_Kolno_w_2022_r.pdf