Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na kwiecień i maj 2022:

Rejon 1 - TEJSTYMY, GÓRKOWO, LUTRY, WĄGSTY, WYSOKA DĄBROWA, WÓJTOWO

Rejon 2 - KOLNO, RYN RESZELSKI, GÓROWO, KRUZY

Rejon 3 - OTRY, SAMŁAWKI, KABINY, KOMINKI, TARNINY, BĘSIA, WÓLKA, OTERKI