Terminarz wywozu nieczystości stałych znajduje się pod adresem:

http://bip.kolno-gmina.pl/84/Gospodarka_Odpadami/