W tym roku w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkoleń sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych” oferty złożyły dwie organizacje pozarządowe: Ludowy Klub Sportowy „BKS Warmianka Bęsia” na działanie w zakresie współzawodnictwa w piłce nożnej oraz Stowarzyszenie "Moje miejsce Kolno" na organizację „V Halowego Turnieju Piłki Siatkowej i III Turnieju Tenisa Stołowego”. Wsparcie w formie udzielenia dotacji na realizację zadań „BKS Warmiance Bęsia” przyznano w wysokości  14 000,00 zł a Stowarzyszeniu "Moje miejsce Kolno" w wysokości 6 000,00 zł.

Warmianka Bęsia jest zespołem sportowym, który dzielnie reprezentuje Gminę Kolno na boiskach piłki nożnej również na zewnątrz, natomiast Stowarzyszenie "Moje miejsce Kolno" pozytywnie wpływa na integrację lokalnego społeczeństwa, łączy pokolenia i zachęca do aktywnego trybu życia poprzez udział w turniejach. Obydwie organizacje pozytywnie wpływają na promocje Gminy Kolno.

Mamy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje planów i zadania zostaną zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Życzymy zdrowej, sportowej rywalizacji i nie możemy doczekać się kibicowania!!!