Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 65/2024 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz do Zarządzenia Nr 65/2024