Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 66/2024 Wójta Gminy Kolno z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

Wykaz do Zarządzenia Nr 66/2024