Szanowni Państwo !
rozpoczęły się wakacje – czas intensywnej pracy dla rolników, którzy wciąż
narażeni są na niebezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Z myślą o osobach
związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, zrzeszająca
przedstawicieli organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych tą
problematyką. Główną ideą Komisji jest propagowanie dobrych praktyk i zachowań
podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, aby zapobiegać występowaniu
niepożądanych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, szczególnie wypadkom przy
pracy. Dlatego też, w załączeniu przesyłam List do Rolników, Rodziców i Opiekunów
Dzieci przebywających na obszarach wiejskich, wystosowany przez członków Komisji
ds. BHP w Rolnictwie, z prośbą o rozkolportowanie wśród osób trudniących się
rolnictwem oraz, o ile jest taka możliwość, zamieszczenie „listu” na stronie internetowej
urzędu.
                                                                                Z poważaniem
                                                                            Jarosław Kowalczyk
                                                                Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

 

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci przebywających na obszarach wiejskich