Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 54/2024 Wójta Gminy Kolno z dnia 12 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz do zarządzenia 54/2024