Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 49/2024 Wójta Gminy Kolno z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę