Pismo RDOŚ ws. wstrzymania pozyskania ślimaka winniczka

Komunikat w powyższej sprawie znajduje się również na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/pozyskanie-slimaka-winniczka-na-warmii-i-mazurach-wstrzymane.