Rozporządzenie nr 5 Wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 20.02.2024r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Kolno okręg opis