Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno ogłoszono konsultacje społeczne do projektu "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolno na 2024 rok”. Treść projektu Programu oraz formularz zgłoszenia opinii dostępny jest na stronie https://bip.kolno-gmina.pl/112/Konsultacje_spoleczne/