Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Kolno z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w miejscowości Kabiny w budynku nr 4

Wykaz - załącznik do zarządzenia 1/2024