Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat. Treść wykazu dostępna jest w pliku zamieszczonym poniżej.

Wykaz do zarządzenia nr 82/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 5 grudnia 2023 r.