Informacja
W związku z coraz częściej występującymi przypadkami pogryzień ludzi przez psy
i koty oraz sytuacjami agresywnego zachowania zwierząt, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu olsztyńskiego, uprzejmie proszę o niewypuszczanie ich luzem bez nadzoru oraz szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie.
Właściciele zwierząt zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. Należy zwrócić uwagę na podstawowe obowiązki właścicieli, a w szczególności o stały, skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza:
- wyprowadzanie psów poza swoją posesję na smyczy,
- zabezpieczenie posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren.

 

Wójt Gminy Kolno
Piotr Szulc