Prowadzony w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz nisko zjadliwej grypy ptaków monitoring bierny u ptaków dzikich oraz monitoring bierny i czynny u drobiu nie wykazał wystąpienia ognisk tej jednostki chorobowej na terenie kraju od 14 lipca br. W związku z korzystną aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków zarówno na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jak i na terenie całego kraju dalsze obowiązywanie zakazów i nakazów zawartych w rozporządzeniu Nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2022 r. poz. 5896) jest bezprzedmiotowe.

Rozporządzenie w sprawie uchylenia rozporzadzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego