Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 64/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 13 września 2023 r.  w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Załącznik do Zarządzenia 64-2023 z dnia 13-09