Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kolno opublikowane zostało Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 lipca 2023 r.  w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenie komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 57/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenie komisji przetargowej